Անանուն Հարցում

 

Անանուն հարցման նպատակը կուսակցության գործունեության ուղղությունների առավել արդյունավետ կազմակերպումն է, հասարակության կարծիքի ուսումնասիրումը, խնդիրների գրանցումը և դրանց լուծման նպատակով ուղիների մշակումը։